The Gentlemens Lodge

The Gentlemen´s Lodge også kaldet GL er en loge for mænd fra 22 år og opefter. Logen´s formål er at give medlemmerne mulighed for at udveksle og udvikle sig fagligt, professionelt og personligt under afslappede og hyggelige korrekte former. Blandt andet igennem fælles oplevelser og arrangementer.

Logen er stiftet som en forening med vedtægter og regelsæt. I det daglige varetages logen af en bestyrelse med formand, kassere og revisorer.

 

Der afholdes 4 kvartalsarrangementer årligt

  • 1 kvartals arrangement er  anden weekend i februar
  • 2 kvartals arrangement er anden weekend i maj
  • 3 kvartalsarrangement er hovedarrangementet  i  anden  weekend i september
  • 4 kvartals arrangement er sidste weekend i november